Gemeente Den Haag bedreigt De Vloek met rechtszaak

Gisteren (27-5-2015) werden wij, vrijplaats De Vloek, via onze advocaat op de hoogte gesteld dat de gemeente Den Haag zich aan het voorbereiden is op een juridische procedure om de ontruiming van De Vloek af te dwingen. De gemeente stelt dat de projectontwikkelaar alle voorbereidingen rond heeft, maar levert hier geen enkel bewijs voor. Wij hebben hier dan ook ernstige bedenkingen bij.
Was twee weken geleden de financiering voor de bouw van het Topzeilcentrum nog niet op orde, vandaag liet de gemeente per brief weten dat projectontwikkelaar Malherbe alle voorbereidingen rond heeft. De gemeente eist nu dat we binnen vijf dagen tekenen voor vrijwillig vertrek voor 1 juli. Echter blijkt nergens uit dat alles ook daadwerkelijk rond is. Onze advocaat heeft de gemeente al meerdere malen verzocht stukken te overleggen waaruit de voortgang van de te realiseren bouwplannen zou blijken. Telkens heeft de gemeente dit geweigerd. Ook nu hebben wij geen stukken ontvangen die het afronden van de voorbereidingen bevestigen. Onze advocaat heeft dan ook nogmaals verzocht deze stukken te overleggen, waarna wij deze zullen bestuderen. Hiermee is een termijn van vijf dagen dan ook totaal niet realistisch.
Gemeente gebruikt alternatieve locatie als drukmiddel
Toen de omstreden bouwplannen voor een nieuw Topzeilcentrum op de plek van De Vloek door middel van machtspolitiek door de gemeenteraad werden gedrukt, probeerde het college de angel uit het debat te halen door te stellen dat zij zich zouden inspannen voor een alternatieve locatie voor De Vloek. Dit omdat De Vloek volgens bijna alle partijen in de gemeenteraad van grote waarde is voor Den Haag. De zoektocht naar een alternatieve locatie is echter een drukmiddel geworden van de gemeente om te zorgen de wij De Vloek vrijwillig verlaten zonder tussenkomst van de rechter. Verschillende locaties zijn besproken en meerdere locaties werden na maanden praten door de gemeente weer ingetrokken, zonder opgaaf van reden. De laatste maanden is er gesproken over een deel van een oude school aan de Beatrijsstraat. De wethouders Karsten Klein en Joris Wijsmuller stellen in de brief van gisteren dat wij niet op hun aanbod zijn ingegaan. Dat verbaast ons zeer aangezien we nog steeds gesprekken over die locatie voeren. Van het afwijzen van de Beatrijsstraat is dan ook totaal geen sprake. Wel zijn er nog meerdere punten waar verder over onderhandeld moet worden.
De gemeente wil dat wij binnen vijf dagen instemmen met vrijwillig vertrek uit De Vloek voor 1 juli 2015, en instemmen met de locatie Beatrijstraat middels een vaststellingsovereenkomst die voor 90 procent bestaat uit zinnen over vrijwillig vertrek uit De Vloek. Stemmen wij niet binnen 5 dagen in, dan starten zij een rechtszaak en wordt het aanbod voor een alternatieve locatie ingetrokken. Echter kunnen wij niet toetsen of de voorbereidingen van de bouw van het Topzeilcentrum daadwerkelijk rond zijn omdat de gemeente geen stukken overlegd die dit bewijzen. Ook het toetsen door een rechter word ons bijna onmogelijk gemaakt doordat zij het aanbod zullen intrekken als het tot een rechtszaak komt. Al meerdere malen werd er beweerd dat alles rond was maar toch is de ontruimingsdatum al drie keer verschoven. Hierdoor is ons vertrouwen in de gemeente weg en willen wij eerst zelf kunnen toetsen in hoeverre de gemeente ook daadwerkelijk kan aantonen in welk stadium de realisatie van het Topzeilcentrum is. Pas daarna kunnen wij spreken over vervolgstappen.
39 bezwaarschriften tegen bouwvergunning Topzeilcentrum
Dat nog niet alles rond is blijkt ook uit de minimaal 39 bezwaarschriften die zijn ingediend door buurtbewoners en De Vloek zelf tegen de benodigde vergunningen die zijn afgegeven voor de bouw van het Topzeilcentrum. Zo wordt er o.a. bezwaar gemaakt tegen de overschrijding van de wettelijke maximale bouwhoogte zoals aangegeven in het bestemmingsplan voor het gebied, en het plaatsen van zinken platen als bedekking aan de buitenkant van het zeilcentrum. Het zink kan via regenwater in het grond- en oppervlaktewater terecht komen en zo ook in zee. Dit is ten zeerste ongewenst omdat zink giftig is voor diverse organismen zoals algen, schaaldieren en vissen, die leven in de haven en in de zee. Ook over de ingediende bezwaren kunnen nog juridische procedures worden gevoerd die dan eerst afgewacht moeten worden.
Kortom, er is geen sprake van dat alles rond is om te beginnen met bouwen. Wij laten ons niet de mond snoeren door onrealistische tijdsdruk vanuit de gemeente en wethouders Karsten Klein en Joris Wijsmuller. Als de gemeente, net zoals de gemeenteraad het verwoordde, De Vloek van grote waarde vindt voor Den Haag doen ze er goed aan om in redelijkheid tot een oplossing te komen, in plaats van een alternatieve locatie als pressiemiddel te gebruiken om De Vloek maar zo snel mogelijk weg te krijgen.
The post Gemeente Den Haag bedreigt De Vloek met rechtszaak appeared first on De Vloek.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.