Vloek ontruiming overzicht

Vijf van de tien activisten die afgelopen woensdag vrijplaats De Vloek hebben verdedigd tegen ontruiming, worden nog vastgehouden tot aan hun rechtszaak op 23 september. Ze zijn gisteren over 5 gevangenissen in heel Nederland verspreid. De vijf worden verdacht van het overtreden van de kraakwet (art. 138a) en openlijke geweldpleging (art 141). Een zesde persoon, die anoniem vastzat maar helaas toch is geïdentificeerd, heeft gisteren voor de snelrechter 500 euro boete gekregen (waarvan 250 euro voorwaardelijk en 100 euro aftrek vanwege zijn detentie van 2 dagen) voor het overtreden van de kraakwet en is inmiddels weer vrij. De overige personen werden donderdagavond met een dagvaarding vrijgelaten, waardoor ze nog konden deelnemen aan de lawaaidemonstratie voor de toen nog vastzittende arrestanten. Wij eisen dat de Vloek 5 onmiddellijk vrijkomen! Initiatief van onderop, ontruimd door stakingsbrekende agenten in dienst van het geld De Vloek, al 13 jaar gevestigd in de haven van Scheveningen, heeft meer dan een jaar lang een actie-campagne gevoerd tegen de sloop van de vrijplaats en tegen de veryupping van de haven. De Vloek bood ruimte aan kunstenaars en non-profit initiatieven en werd wekelijks bezocht door honderden mensen. Een door mensen zélf opgebouwd anti-kapitalistisch en sociaal centrum. Dit initiatief is afgelopen woensdag ontruimd voor een prestigeproject voor de elite, door stakingsbrekende agenten in dienst van het grote geld. De Vloek riep op donderdag 3 september haar onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden uit en stichtte de Onafhankelijke Autonome Zone De Vloek. De dagen erna werd met barricades en verf duidelijk gemaakt dat De Vloek zich tot het einde zou verdedigen tegen de ontruiming van de vrijplaats, en dat ze niet zomaar zouden wijken voor de rijken. De ontruiming van De Vloek begon op woensdagochtend met een ware invasie van de derde haven. Alleen al op de hellingweg reden 15 ME-bussen, 2 BRATRA wagens, twee waterwerpers en een Arrestatie-Eenheid en allerhande ander politiematerieel richting De Vloek, waar ze onthaald werden met verf en leuzen. Na het verzet op het dak verschansten activisten zich in het gebarricadeerde pand, waar er uiteindelijk 5 activisten door de BRATRA uit zijn gehaald. Bovenop het dak van de voormalige Piratenbar (concertzaal van De Vloek) hielden twee piraten met fakkels zich op in een kraaiennest. Het duurde twee uur en een verplaatsing van de kraan voordat de BRATRA het kraaiennest bereiken kon. [ENGLISH] De Vloek evicted: Convict the repression! Freedom for the ‘Vloek 5’! Five of the 10 activist who have been arrested last Wednesday for defending De Vloek against eviction will be held in custody until their court case on the 23th of September. Yesterday they have been spread over five different jails throughout the country. The 'Vloek 5' are suspected of violating the anti-squatting law (art. 138a) and of public violence (art. 141). A sixth anonymous person eventually got identified and was brought before the 'super-fast-court' and got a 500 euro fine (of which 250 euro conditionally and 100 euro deduction because of its detention of 2 days) for breaking the anti-squatting law, and has now been released. The other people were released Thursday evening with a summons, just in time for them to join the noise demonstration which was held in front of the police station for those still in custody. Bottom-up initiative evicted by capital-serving, strikebreaking cops. De Vloek, situated in the harbor of Scheveningen was squatted 13 years ago. De Vloek has fought against it's demolition and against the yuppification of the harbor in an action campaign that lasted for more than a year. The Vloek offered space to artists and non-profit initiatives and was visited by hundreds of people every week. A DIY, anti-capitalist social center. This initiative was evicted last Wednesday, to make way for a prestige project for the elite, by capital-serving, strikebreaking cops. [1] On Thursday September 3rd, De Vloek declared its independence from the Kingdom of the Netherlands and founded the Independent Autonomous Zone De Vloek. The following days, by use of barricades and paint, De Vloek made clear that it would defend itself against the eviction, and that it would not just give way to the rich. The eviction of the Vloek began on Wednesday morning with an invasion of the harbor. Just on the hellingweg (street of De Vloek) alone there were 15 ME-buses, 2 BRATRA ('fire and teargas-unit') vans, 2 watercannons, a SWAT-unit and all kinds of other police equipment driving towards the Vloek, where they were welcomed with paint and slogans. After resisting on the roof, activists went inside the barricaded building, where eventually 5 activists got cut out of and got arrested. On top of the roof of the former 'Piratenbar' (concert hall of De Vloek) two pirates with flares held up in a crows nest. It took two hours and a displacement of the hoisting crane before the BRATRA could reach the crows nest. After the removal of the pirates, the police reported triumphantly that the building was empty... however, they did not anticipate that 3 meters underground, two more activists where in a lock-on. Over 12 hours and a few dozen grinding wheels later the last activist was arrested. Violence comes from the State We want to emphasize that no glass or stones have been thrown at the cops, and that whatever may be claimed by the police is a lie. For us it's perfectly clear that these lies are intended to justify the absurd police presence. From at least a week before the eviction the police manned a permanent observation post in the apartment building across from De Vloek. During the eviction, the activists in the crows nest clearly saw a sniper on the roof of that same building. To those who were being arrested in the front side of the building the police shouted that they would 'shoot immediately if anyone resisted'. Furthermore the police threw a 1,5 meter iron rod through a roof, while they knew there were people underneath. False reports by the police as well as the spreading of the ‘Vloek 5’ throughout different jails in the country is a repressive tactic. This criminalization and breaking up of the group is used with the intent of breaking solidarity. But we will not be intimidated and we will continue our fight. We regard the resistance against the eviction of De Vloek and against a project for the elite as legitimate and necessary. Solidarity = Forever We will not let those in power break our solidarity. We fully support the 'Vloek 5' and demand their immediate release. Until then, we will call on everyone to show their solidarity and let it be heard on the streets and at the prisons. Very soon we will announce actions to support the ‘Vloek 5’. We will continue our fight against top-down urban development projects! You can’t evict ideas! We want to express our thanks to everyone that for the last 13 years and especially in these last weeks stood by De Vloek, for freedom and autonomy. Scheveningen, we will miss you. De Vloek, Saturday 12 september 2015 Notes: [1] Dutch police have been on 'strike' because they feel they deserve a higher pay. The so called 'strike' includes not writing fines below 200€ and not assisting bailiffs for house evictions. Daarna berichtte de politie triomfantelijk dat het pand leeg was… waar ze echter niet op hadden gerekend was dat 3 meter onder de grond er nog twee activisten in een lock-on zaten. Ruim 12 uur en een paar dozijn slijpschijven later werd de laatste activist vastgezet. Geweld komt van de staat We willen benadrukken dat er tijdens de ontruiming niet met stenen of glas is gegooid, wat er ook aan leugens beweerd mogen worden door de politie. Het is ons duidelijk dat deze leugens verspreid worden om de totaal absurde politie-inzet te verantwoorden. Al zeker een week voor de ontruiming betrok de politie een permanente observatiepost in het appartementencomplex tegenover De Vloek. Tijdens de ontruiming hebben de activisten in het kraaiennest daar duidelijk een scherpschutter op het dak zien liggen. Tegen de mensen die in het voorste deel van het pand werden gearresteerd is door de politie geschreeuwd dat als ze zich zouden verzetten, ‘er meteen geschoten zou worden’. Verder heeft de politie een ijzeren staaf van 1,5 meter dwars door een dak gegooid, een dak waarvan bekend was dat er zich mensen onder bevonden. De valse berichtgeving van de politie, alsmede het verspreiden van de ‘Vloek 5’ over verschillende locaties in het land is een repressieve tactiek. Het uit elkaar halen en criminaliseren van de groep is een werkwijze die overduidelijk het breken van de solidariteit tot doel heeft. Wij zullen ons hierdoor niet laten intimideren en zetten onze strijd door. Wij zien het verzet tegen de ontruiming van De Vloek ten behoeve van een elite-project als legitiem en noodzakelijk. Solidariteit = voor altijd! Wij zullen onze solidariteit niet laten breken door de macht. Wij staan volledig achter de Vloek 5 en eisen hun directe vrijlating. Totdat dat gebeurd is zullen we iedereen oproepen om hun solidariteit te laten zien en horen bij de diverse gevangenissen en op straat! Zeer spoedig zullen wij acties aankondigen ter ondersteuning van de Vloek 5, en wij zetten onze strijd tegen stadsvernieuwing van bovenaf door! Ideeën ontruim je niet! Wij willen onze dank uitspreken aan een ieder die zich de afgelopen 13 jaar, en vooral ook de laatste weken, heeft ingezet voor De Vloek, voor vrijheid en voor autonomie. Scheveningen, we gaan je missen. De Vloek, zaterdag 12 september 2015 http://www.devloek.nl

Date: 
Wednesday, September 9, 2015 - 00:00 to Friday, September 11, 2015 - 23:45