Aggregated news

Item URL Post datesort ascending Owner feed nid Import date
http://devloek.nl/gemeente-daagt-de-vloek-voor-de-rechter-de-strijd-gaat-door/ Monday, June 8, 2015 - 01:00

Afgelopen vrijdag (5-6-2015) heeft de gemeente Den Haag vrijplaats De Vloek gedagvaard om zo de ontruiming van De Vloek bij de rechter af te dwingen. Op 9 juli moeten wij voor de rechter verschijnen in kort geding. Hiermee blokkeert de gemeente ook het ‘aanbod’ voor een vervangende locatie.
Op 27 mei heeft de gemeente Den Haag per brief geëist dat we binnen vijf dagen zouden tekenen voor vrijwillig vertrek uit De Vloek vóór 1 juli 2015. Echter blijkt nergens uit dat de bouw van het Topzeilcentrum wat op de plaats van De Vloek moet komen ook daadwerkelijk rond is. Onze advocaat heeft de gemeente al meerdere malen verzocht stukken te overleggen waaruit de voortgang van het te realiseren bouwplan moet blijken. Telkens heeft de gemeente dit geweigerd, en ook nu is onze vraag afgewezen. Onze advocaat heeft nog om 5 dagen uitstel van de onrealistische antwoordtermijn verzocht, maar ook dit werd afgewezen. Hierdoor hebben wij geen inzicht kunnen krijgen in de daadwerkelijke vordering van de plannen. De gemeente stuurt hiermee bewust aan op een rechtszaak.
De Vloek heeft contract vervangende locatie getekend, maar gemeente weigert
Na lang onderhandelen over een alternatieve locatie voor de initiatieven van De Vloek is er een gebruikersovereenkomst getekend betreffende het pand aan de Beatrijsstraat nummer 12. Je zou zeggen dat de initiatieven van De Vloek hiermee een plek hebben om zich voort te zetten. De gemeente weigert nu echter om deze gebruikersovereenkomst te ondertekenen. Later in het onderhandelingsproces heeft de gemeente een zogenaamde vaststellingsovereenkomst toegevoegd waar enkel in staat dat De Vloek vóór 1 juli vrijwillig verlaten moet zijn. Daar de gemeente weigert ons inzicht te geven in de vordering van de nieuwbouwplannen kunnen wij dit uiteraard niet tekenen.
De gemeenteraad was duidelijk over de grote waarde van De Vloek voor Den Haag, en sprak dan ook bijna unaniem een inspanningsverplichting uit die inhoud dat wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) samen met De Vloek zou zoeken naar een geschikte vervangende ruimte. In het proces zijn er meerdere locaties na maanden onderhandelen zonder opgaaf van reden ingetrokken. Hiermee is veel tijd verloren gegaan. Nu gebruikt verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller het ‘aanbod’ van een alternatieve locatie als chantagemiddel om De Vloek vrijwillig leeg te krijgen, zonder enig bewijs aan te leveren over de ontwikkelingen van de realisatie van het omstreden Topzeilcentrum. Aan de inspanningsverplichting is dan ook niet voldaan maar wordt slechts gebruikt als pressiemiddel om De Vloek weg te krijgen.
Nieuwbouw Topzeilcentrum door machtspolitiek afgedwongen
Eind mei 2014 kondigde de gemeente aan De Vloek te willen ontruimen en slopen voor de bouw van een Topzeilcentrum. Zo’n centrum is er al in dezelfde straat in de vorm van het Nautisch Centrum, en dit staat sinds de oplevering in 2008 grotendeels leeg en had drie miljoen euro extra gemeenschapsgeld nodig om überhaupt rendabel te zijn. Het plan voor het Topzeilcentrum werd niet op basis van argumenten maar door middel van machtspolitiek door de gemeenteraad gedrukt. Het college probeerde de angel uit het debat te halen door een inspanningsverplichting uit te spreken om met De Vloek een alternatieve locatie te zoeken, echter wordt dit nu enkel gebruikt om ontruiming af te dwingen.
Hiermee blijkt maar weer dat ook in het proces van de ontwikkeling van het Topzeilcentrum de partijpolitieke democratie een farce is, en dat prestigeprojecten van wethouders, projectontwikkelaars en het grote geld de besluitvorming en de ontwikkeling van de stad totaal domineren. De Vloek zet de strijd door, tegen stadsvernieuwing, tegen de veryupping van de haven, voor De Vloek!
The post Gemeente daagt De Vloek voor de rechter. De strijd gaat door! appeared first on De Vloek.

25 Monday, June 8, 2015 - 01:56
http://www.antiorde.nl/anti/refugees-protesting-at-ind-office-amsterdam/ Thursday, June 4, 2015 - 01:03

refugees from action collective we are here protested at immigration and naturalisation service office in amsterdam
: : :

47 Thursday, June 4, 2015 - 01:05
http://www.antiorde.nl/anti/remove-our-fingerprints-refugee-protest-at-ind-amsterdam/ Wednesday, June 3, 2015 - 22:40

REMOVE OUR FINGERPRINTS! activists from refugee collective WE ARE HERE protested at the office of the immigration and naturalisation service in amsterdam
: : :

47 Thursday, June 4, 2015 - 01:05
http://devloek.nl/gemeente-den-haag-bedreigt-de-vloek-met-rechtszaak/ Thursday, May 28, 2015 - 10:37

Gisteren (27-5-2015) werden wij, vrijplaats De Vloek, via onze advocaat op de hoogte gesteld dat de gemeente Den Haag zich aan het voorbereiden is op een juridische procedure om de ontruiming van De Vloek af te dwingen. De gemeente stelt dat de projectontwikkelaar alle voorbereidingen rond heeft, maar levert hier geen enkel bewijs voor. Wij hebben hier dan ook ernstige bedenkingen bij.
Was twee weken geleden de financiering voor de bouw van het Topzeilcentrum nog niet op orde, vandaag liet de gemeente per brief weten dat projectontwikkelaar Malherbe alle voorbereidingen rond heeft. De gemeente eist nu dat we binnen vijf dagen tekenen voor vrijwillig vertrek voor 1 juli. Echter blijkt nergens uit dat alles ook daadwerkelijk rond is. Onze advocaat heeft de gemeente al meerdere malen verzocht stukken te overleggen waaruit de voortgang van de te realiseren bouwplannen zou blijken. Telkens heeft de gemeente dit geweigerd. Ook nu hebben wij geen stukken ontvangen die het afronden van de voorbereidingen bevestigen. Onze advocaat heeft dan ook nogmaals verzocht deze stukken te overleggen, waarna wij deze zullen bestuderen. Hiermee is een termijn van vijf dagen dan ook totaal niet realistisch.
Gemeente gebruikt alternatieve locatie als drukmiddel
Toen de omstreden bouwplannen voor een nieuw Topzeilcentrum op de plek van De Vloek door middel van machtspolitiek door de gemeenteraad werden gedrukt, probeerde het college de angel uit het debat te halen door te stellen dat zij zich zouden inspannen voor een alternatieve locatie voor De Vloek. Dit omdat De Vloek volgens bijna alle partijen in de gemeenteraad van grote waarde is voor Den Haag. De zoektocht naar een alternatieve locatie is echter een drukmiddel geworden van de gemeente om te zorgen de wij De Vloek vrijwillig verlaten zonder tussenkomst van de rechter. Verschillende locaties zijn besproken en meerdere locaties werden na maanden praten door de gemeente weer ingetrokken, zonder opgaaf van reden. De laatste maanden is er gesproken over een deel van een oude school aan de Beatrijsstraat. De wethouders Karsten Klein en Joris Wijsmuller stellen in de brief van gisteren dat wij niet op hun aanbod zijn ingegaan. Dat verbaast ons zeer aangezien we nog steeds gesprekken over die locatie voeren. Van het afwijzen van de Beatrijsstraat is dan ook totaal geen sprake. Wel zijn er nog meerdere punten waar verder over onderhandeld moet worden.
De gemeente wil dat wij binnen vijf dagen instemmen met vrijwillig vertrek uit De Vloek voor 1 juli 2015, en instemmen met de locatie Beatrijstraat middels een vaststellingsovereenkomst die voor 90 procent bestaat uit zinnen over vrijwillig vertrek uit De Vloek. Stemmen wij niet binnen 5 dagen in, dan starten zij een rechtszaak en wordt het aanbod voor een alternatieve locatie ingetrokken. Echter kunnen wij niet toetsen of de voorbereidingen van de bouw van het Topzeilcentrum daadwerkelijk rond zijn omdat de gemeente geen stukken overlegd die dit bewijzen. Ook het toetsen door een rechter word ons bijna onmogelijk gemaakt doordat zij het aanbod zullen intrekken als het tot een rechtszaak komt. Al meerdere malen werd er beweerd dat alles rond was maar toch is de ontruimingsdatum al drie keer verschoven. Hierdoor is ons vertrouwen in de gemeente weg en willen wij eerst zelf kunnen toetsen in hoeverre de gemeente ook daadwerkelijk kan aantonen in welk stadium de realisatie van het Topzeilcentrum is. Pas daarna kunnen wij spreken over vervolgstappen.
39 bezwaarschriften tegen bouwvergunning Topzeilcentrum
Dat nog niet alles rond is blijkt ook uit de minimaal 39 bezwaarschriften die zijn ingediend door buurtbewoners en De Vloek zelf tegen de benodigde vergunningen die zijn afgegeven voor de bouw van het Topzeilcentrum. Zo wordt er o.a. bezwaar gemaakt tegen de overschrijding van de wettelijke maximale bouwhoogte zoals aangegeven in het bestemmingsplan voor het gebied, en het plaatsen van zinken platen als bedekking aan de buitenkant van het zeilcentrum. Het zink kan via regenwater in het grond- en oppervlaktewater terecht komen en zo ook in zee. Dit is ten zeerste ongewenst omdat zink giftig is voor diverse organismen zoals algen, schaaldieren en vissen, die leven in de haven en in de zee. Ook over de ingediende bezwaren kunnen nog juridische procedures worden gevoerd die dan eerst afgewacht moeten worden.
Kortom, er is geen sprake van dat alles rond is om te beginnen met bouwen. Wij laten ons niet de mond snoeren door onrealistische tijdsdruk vanuit de gemeente en wethouders Karsten Klein en Joris Wijsmuller. Als de gemeente, net zoals de gemeenteraad het verwoordde, De Vloek van grote waarde vindt voor Den Haag doen ze er goed aan om in redelijkheid tot een oplossing te komen, in plaats van een alternatieve locatie als pressiemiddel te gebruiken om De Vloek maar zo snel mogelijk weg te krijgen.
The post Gemeente Den Haag bedreigt De Vloek met rechtszaak appeared first on De Vloek.

25 Thursday, May 28, 2015 - 15:24
http://www.antiorde.nl/anti/picketline-at-airbus-shareholders-meeting/ Wednesday, May 27, 2015 - 21:37

picketline at okura hotel in amsterdam where shareholders of arms manufacturer airbus have an annual meeting
: : :

47 Thursday, May 28, 2015 - 22:08
http://devloek.nl/sympathisanten-de-vloek-lassen-volvo-ocean-race-af/ Friday, May 15, 2015 - 01:52

Gisteren hebben wij, sympathisanten van vrijplaats De Vloek reclameposters van de Volvo Ocean Race overgeplakt met de tekst “Afgelast wegens geldverspilling”. We ageren hiermee tegen de veryupping van de haven en van Den Haag. De haven is niet van yuppen en vastgoedbonzen, de haven is van iedereen.
De gemeente Den Haag heeft ruim euro 400.000 gestoken om de Volvo Ocean Race een tussenstop van 24 uur te laten maken in de haven van Scheveningen. Rond deze tussenstop haalt de gemeente alles uit de kast om zich op de kaart te zetten als “Wereldstad aan Zee”. Dat Den Haag mee wil doen met de grote jongens is niet nieuw; eerder moest Den Haag ‘Culturele Hoofdstad van Europa 2018′ worden en toen dit niet doorging werd het de wereldstad aan zee.
Den Haag blijft niet onbeschadigd door grote ambities van wethouders en projectontwikkelaars. De haven is de afgelopen jaren veranderd van lokale bedrijvigheid naar een yuppenresort. Waar vroeger scheepswerven waren, verrezen de afgelopen jaren yuppenappartementen en een half leeg zeilcentrum. Verder zijn er ambities voor hotels en cruise-schepen, allemaal om de grootheidswaanzin van wethouders en projectontwikkelaars te doen vervullen. Maar ondertussen staan er in Scheveningen steeds meer huizen die mensen uit Scheveningen niet kunnen betalen, restaurants waar mensen uit Scheveningen niet kunnen eten en zeilcentra waar Scheveningers hun boot niet kunnen repareren.
Initiatieven als vrijplaats De Vloek moeten volgens de gemeente worden gesloopt voor nog een zeilcentrum terwijl er al een is die deels leegstaat, en waar drie miljoen euro gemeenschapsgeld in moest worden gestoken om het überhaupt rendabel te maken. Maar niet alleen de Scheveningers zijn slachtoffer van stadsvernieuwing. In de Grote Marktstraat konden kleine ondernemers als de stroopwafel- en viskraam verdwijnen omdat het niet in het beeld paste van een Primark en Marks en Spencer. Terwijl bibliotheken hun deuren kunnen sluiten vanwege bezuinigen, wordt er wel meer dan 180 miljoen euro gestopt in een prestigeproject als het Spuiforum.
De Volvo Ocean Race is niet het festival voor alle Scheveningers zo als de organisatie doet voor komen, want als je naar Anouk wil gaan kijken mag je tussen de 25 en 50 euro betalen om er in te komen. Het festival is een samenkomst van vastgoed bobo’s, gemeente en yuppen om te kijken hoe zij van de haven een yuppenoord kunnen maken. Het is dan ook tekenend dat de organisatie van de Volvo Ocean Race wel heeft gesproken met bewoners van het welvarende Statenkwartier maar niet met de bewoners van Scheveningen.
De gratis kaartjes die de organisatie van de Volvo Ocean Race ons aanbied mogen ze houden.
De haven is niet van yuppen en vastgoedbobo’s, de haven is van iedereen!
Stop veryupping!
Stop stadsvernieuwing!
De Vloek blijft!
No rich man’s game on poor man’s land!

The post Sympathisanten De Vloek lassen Volvo Ocean Race af appeared first on De Vloek.

25 Friday, May 15, 2015 - 02:55
http://www.antiorde.nl/anti/refugee-protest-at-headquarters-pvda/ Wednesday, April 29, 2015 - 22:40

protest at the headquarters of the dutch political party pvda in amsterdam against the bed bath bread agreement of the government ruling parties pvda and vvd.
: : :

47 Thursday, April 30, 2015 - 00:06
http://devloek.nl/sympathisanten-de-vloek-in-actie-bij-opening-at-sea-door-karsten-klein/ Wednesday, April 29, 2015 - 18:47

Vandaag (29-04-2015) voerden sympathisanten van vrijplaats De Vloek actie bij de heropening van restaurant At Sea, gevestigd in het Nautisch Centrum in de straat bij De Vloek. Niet omdat het fout is dat een restaurant zijn deuren na drie keer failliet te zijn gegaan weer opent, maar omdat wethouder Karsten Klein aanwezig was.
Zo’n 10 sympathisanten voerden actie voor de ingang met een spandoek met de tekst “Stop Topzeilcentrum! De Vloek blijft! Stop Veryupping!” Er werden leuzen geroepen als “De Vloek zal niet wijken voor hobby’s van de rijken!” Karsten Klein kwam nog even naar buiten, en gaf toe dat de financiering van het nieuwe Topzeilcentrum, wat in de plaats moet komen van De Vloek en waarvoor De Vloek gesloopt moet worden, nog niet rond is.
Het is niet alleen het waanzinnige idee om een zeilcentrum te bouwen terwijl er al een is in een haven die ook nog eens grotendeels leegstaat. Het is de totale grootheidswaanzin om de haven te slopen om er een lustoord voor yuppen van te maken. Heel het masterplan Scheveningen haven stond er bol van; een cruiseterminal aan het stille strand, een kabelbaan over de haven en nu ook nog een zeilcentrum, terwijl daar helemaal geen behoefte aan is. De stad en de haven zouden niet vergeven moeten worden aan projectontwikkelaars, maar de gemeente zou waardevolle initiatieven als De Vloek moeten koesteren en er niet botweg de sloopkogel er door heen willen jagen ten behoeve van de rijken.
De Vloek zet hun acties voor het behoud van de vrijplaats en tegen het Topzeilcentrum voort.
De Vloek werd 12 jaar geleden gekraakt en is uitgegroeid tot een onmisbare plek in de haven van Scheveningen waar allerlei non-profit initiatieven zich hebben kunnen ontwikkelen. Zo geeft De Vloek ruimte aan het biologisch-veganistisch restaurant “Water en Brood”, de concertzaal “De Piratenbar”, vele werkplaatsen, ateliers, woonruimtes en oefenruimtes voor bands. Alle dingen die gebeuren in De Vloek zijn opgezet en worden draaiende gehouden zonder subsidie en het pand wordt in eigen beheer gerund. Wekelijks komen honderden mensen af op de activiteiten van De Vloek.
The post Sympathisanten De Vloek in actie bij opening At Sea door Karsten Klein appeared first on De Vloek.

25 Wednesday, April 29, 2015 - 21:03
http://www.antiorde.nl/anti/solidarity-protest-for-imprisoned-immigrants-at-detention-center-kamp-zeist/ Sunday, April 26, 2015 - 23:36

solidarity protest for imprisoned immigrants at detention center kamp zeist.
~ NO 1 = ILLEGAL !

47 Monday, April 27, 2015 - 00:38
http://devloek.nl/water-brood-gaat-weer-open-in-vrijplaats-de-vloek/ Sunday, April 19, 2015 - 22:28

Enkele weken geleden sloot veganistisch eetcafé Water & Brood haar deuren, omdat vrijplaats De Vloek begin april ontruimd zou worden. Op het laatste moment is er voor de tweede keer uitstel van ontruiming gekomen, voor onbepaalde tijd. De gemeente laat daarmee veel onzekerheid bestaan over het voortbestaan van deze belangrijke vrijplaats. Maar er is goed nieuws, Water & Brood gaat aanstaande woensdag (22-4-2015) gewoon weer open in De Vloek!
De gemeente Den Haag wil al lange tijd vrijplaats De Vloek ontruimen en slopen voor de bouw van een nieuw Topzeilcentrum. De gemeente stelde in eerste instantie de ontruimingsdatum vast op 5 januari 2015, maar die datum werd later uitgesteld tot 1 april. Ook 1 april bleek niet haalbaar, en opnieuw is de ontruiming uitgesteld. Onduidelijk is hoe lang De Vloek kan blijven, en de gemeente wil daar ook geen duidelijkheid over geven. In plaats van dat De Vloek langzaam dood bloedt, iets wat de gemeente goed zou uitkomen, opent Water & Brood woensdag 22 april gewoon weer haar deuren.
Water & Brood bereidt elke woensdag t/m zaterdag een biologische en veganistische maaltijd voor leden. Lid worden kan aan de bar en reserveren kan elke woensdag t/m zaterdag vanaf 13:00 via 070-3997455.
De Vloek brengt al 12 jaar lang leven in de brouwerij en biedt plek aan vele underground initiatieven zonder winstoogmerk. De Vloek is uitgegroeid tot een onmisbare plek in de haven van Scheveningen waar allerlei non-profit initiatieven zich hebben kunnen ontwikkelen. Buiten dat De Vloek ruimte biedt aan het biologisch-veganistisch restaurant Water & Brood, hebben ook de concertzaal “de Piratenbar”, vele werkplaatsen, ateliers, woonruimtes en oefenruimtes voor bands een plek. Alle dingen die gebeuren in de Vloek zijn opgezet en worden draaiende gehouden zonder subsidie en het pand wordt in eigen beheer gerund. Wekelijks komen honderden mensen af op de activiteiten van de Vloek.
Een nieuw Topzeilcentrum is het zoveelste vastgoed- en prestigeproject in de haven waar niemand op zit te wachten. Al jarenlang probeert de gemeente de Scheveningse haven te veranderen in een lustoord voor zeilers en yuppen. Veel bedrijvigheid zoals scheepswerven, die de haven maakte tot wat het was, hebben plaats moeten maken voor dure appartementen, kantoorruimte en een Nautisch Centrum waar geen enkele Scheveninger zich nog thuis voelt.
Momenteel is het zeilcentrum gevestigd in het Nautisch Centrum tegenover De Vloek. Het Nautisch Centrum wat speciaal voor zeilsport is gebouwd, is in 2006 opgeleverd, maar staat al jaren voornamelijk leeg. Ook veel andere gebouwen in het gebied staan leeg. Ruimte voor de zeilsport is er dus genoeg. Nog meer nieuwbouw is onzinnig en betekent dat de vrijplaats hoogstwaarschijnlijk moet verdwijnen voor nog meer leegstand.
The post Water & Brood gaat weer open in vrijplaats De Vloek appeared first on De Vloek.

25 Sunday, April 19, 2015 - 22:38

Pages